Živali in protisti

Ker v globokem morju zaradi pomanjkanja svetlobe ni fotosinteze, v globokomorskih hidrotermalnih vrelcih ni rastlin. Najdemo pa v njih živali in enoceličarje. Vrst resda ni veliko, a so tiste, ki jim uspeva preživeti, zelo številčne. Mnoge so visoko specializirane. Ne le, da prenašajo temperaturna nihanja, ampak se ne različne načine tudi znebijo strupenega vodikovega sulfida.

Leta 2006 smo v sodelovanju s francoskima kolegoma Danielom Desbruyeresom in Michelom Segonzacom objavili knjigo o živalstvu v hidrotermalnih vrelcih. Do takrat je bilo odkritih približno 550 živalskih vrst, živečih v hidrotermalnih vrelcih, od takrat pa je bilo opisanih veliko več vrst. Knjiga o hidrotermalnih vrelcih je bila hitro razprodana, zdaj pa si jo lahko naložite na spodnji povezavi: www.zobodat.at/publikation_volumes.php

Desbruyeres D., Segonzac M., Bright M. 2006. Handbook of Deep-Sea Hydrothermal Vent Fauna. 2nd edition. Denisia 18, Landesmuseum Linz, Austria pp. 554.

Na 9°50' severne zemljepisne širine, kjer v Tihomorskem ognjenem obroču leži vulkan, prebivajo mnoge očarljive živali. Vse slike (razen, če je navedeno drugače): Monika Bright

Morski polži (deblo Mollusca, razred Bivalvia)

Raki (deblo Arthropoda)

Črvi iz debla Nemertea in ščetinasti črvi (deblo Annelida, razred Polychaeta)

Riba Thermarces cerberus, in njene mladice. (Fotografija: P. Briand © Ifremer. v Handbook of Deep-Sea Hydrothermal Vents 2006)

Majhne živali in enoceličarji, ki spadajo v mejofavno: okrogli črvi (deblo Nematoda), krajši od milimetra, Copepoda (deblo Arthropoda, poddeblo Crustacea), majhni enoceličarji, podobni cevastim črvom (deblo Ciliophora), foraminiferi s školjčno lupino (deblo Foraminifera), vidni samo pod stereo mikroskopom.